Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Korttikoulutukset

Järjestämme alla olevia työelämän kortti- ja sertifikaattikoulutuksia yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Soita Jukka-Pekka Suoraniemi 040 727 8898 tai ota yhteyttä alla olevan linkin kautta

Avoimessa haussa olevien korttikoulutustemme ajankohdat lisätietoineen ja hakulinkkeineen löydät täältä

AVEKKI 1

Koulutus- ja toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan

AVEKKI-toimintatapamallin tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille.

Koulutuksen sisältö:
Turvallisuus ja vuorovaikutus

Ennaltaehkäisy ja ennakointi

Työntekijän ammatilliset valmiudet

Työpaikan uhka- ja väkivaltatilanteiden arviointi

Turvallinen hallinta

Jatkotoimenpiteet ja jälkiselvittely

Toiminnan arviointi ja siitä oppiminen

Ensiavun Peruskurssi / EA1

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA1-todistus on voimassa kolme vuotta ja se on on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

ENSIAVUN KURSSI / EA2

EA 2 -kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissakin sekä ehkäistä tapaturmia.

HYGIENIOSAAMIS-
TESTI

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti.

 

Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän

 • työskentelee elintarvikehuoneistossa ja
 • käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

 

Hygieniaosaamistesti suoritetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.
Lisätietoja hygieniaosaamistestistä löytyy Hygieniapassi – Ruokavirasto

 

Järjestämme sopimuksen mukaan myös testiin valmentavaa koulutusta. 

JÄNNITETYÖT ENINTÄÄN 1 KV LAITTEISTOISSA

Standardin SFS 6002 kohdan 6.3 Jännitetyö kansallisessa lisävaatimuksessa edellytetään, että jännitetyötä tehtäessä on noudatettava EN-standardin vaatimusten lisäksi Suomessa käytössä olevia vaatimuksia.  Tämä toteutuu helpoimmin noudattamalla sähkötyöturvallisuusstandardia.

 

Pienjännitelaitteistossa töitä saa tehdä vain alan ammattihenkilö, jolla on erikoiskoulutus jännitetyöhön. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille annetaan Jännitetyökortti. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Järjestämme koulutuksen sopimuksen mukaan myös henkilöstökoulutuksena.

KURS I FÖRSTA HJÄLPEN / FHJ1

Den som avlagt kursen behärskar grunderna i att ge första hjälpen i enlighet med kursinnehållet. FHJ1-intyget är i kraft i tre år och gäller i alla europeiska länder. Våra första hjälpen –kurser följer FRK:s anvisningar och våra utbildare har genomgått FRK:s utbildning i första hjälpen- och hälsokunskap (UFH-utbildning).

MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTÄJÄN SERTIFIOINTIKOULUTUS

Koulutus antaa valmiudet tehdä itsenäisesti märkätilojen vedeneristystöitä nestemäisillä vedeneristystuotteilla. Hyväksytysti suoritettu koulutus ja näyttötutkinto antavat osallistujalle oikeuden hakea VTT:n märkätila-asentajan sertifikaattia.

Koulutus on suunnattu rakennusalan ammattilaisille. VTT:n sertifikaatin saaminen edellyttää vähintään 18 kuukauden työkokemusta rakennusalalta.

OCCUPATIONAL SAFETY CARD TRAINING

The training will be carried out by the regulations of The Centre of Occupational Safety. The training includes teaching and exam. The Occupational Safety Card for five years will be given if the person passes the written exam after training.

SFS 6002 SÄTKY-KOULUTUS

SFS 6002 -standardin vaatima sähkötyöturvallisuuskoulutus on suunnattu sähköverkko-, teollisuus- ja voimalaitospuolen henkilöstölle. Käytännönläheisessä koulutuksessa on otettu huomioon energia-alalle ominaiset työtilanteet.
Sähkötyöturvallisuusstandardissa SFS 6002 on esitetty perusperiaatteet sähkötöiden turvalliseen tekemiseen. Nämä ovat periaatteita, jotka kaikkien sähköalan ammattilaisten, kuten työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden, tulee tietää.

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS SFS 6002

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 edellyttää, että työnantajan on huolehdittava työtä koskevan opastamisen lisäksi yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille annetaan Sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa 5 vuotta.

TRUKINKÄYTTÖKOULUTUS

Koulutus toteutetaan työturvallisuuskeskuksen trukkiohjeen mukaan ja kestää yhden päivän. Koulutus sisältää kirjallisen kokeen ja ajokokeen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat trukkikortin, joka on toistaiseksi voimassa.

TULITYÖKORTTIKOULUTUS

Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön valvomaa tulitöiden turvallisuuskoulutusta. Koulutus sisältää teoriaopetuksen, suojelu- ja alkusammutusharjoituksen sekä kokeen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat tulityökortin, joka on voimassa 5 vuotta.

TYÖTURVALLISUUSKORTTI-
KOULUTUS

Koulutus toteutetaan työturvallisuuskeskuksen ohjeen mukaan. Koulutus sisältää teoriaopetuksen sekä kirjallisen kokeen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta.

Työhyvinvointikortti -löydä kipinä kehittämiseen

Työhyvinvointikorttikoulutus on tarkoitettu esimiehille, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle ja kaikille muille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.
Koulutuksella saadaan alkuun työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteistyötä.

Koulutuksen aiheet:

Työhyvinvoinnin kokonaisuus

 • Mistä työhyvinvointi koostuu?
 • Kehittäminen, roolit ja vastuut
 • Säädösperusta
 • Tuottavuus ja työhyvinvointi

Johtamalla työhyvinvointia

 • Esimiestyö ja työhyvinvointi
 • Itsensä johtaminen
 • Ammattitaito ja osaaminen
 • Työkyvyn edistäminen

Toimiva työyhteisö

 • Yhteistyö ja hyvä työkäyttäytyminen
 • Häiriötilanteet ja toimintamallit häiriötilanteissa
 • Ilmapiirin ja työyhteisötaitojen kehittäminen

Mitä teemme seuraavaksi?

Kertaus ja loppukeskustelu