Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Korttikoulutukset

Työ­hyvinvointi­kortti­koulutus

Työhyvinvointikorttikoulutus on tarkoitettu esimiehille, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle ja kaikille muille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.


Koulutuksella saadaan alkuun työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteistyötä.

Sisältö
Työhyvinvoinnin kokonaisuus
– Mistä työhyvinvointi koostuu?
– Kehittäminen, roolit ja vastuut
– Säädösperusta
-Tuottavuus ja työhyvinvointi
 johtamalla työhyvinvointia
– Esimiestyö ja työhyvinvointi
– Itsensä johtaminen
– Ammattitaito ja osaaminen
– Työkyvyn edistäminen