Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajien kotoutumisessa on tärkeää oppia suomen tai ruotsin kieli, saada koulutus ja ammatti ja työllistyä. Tällä kotoutumispolulla EduVamia on vahvasti mukana 30 vuoden kokemuksella. Järjestämme maahanmuuttajille erilaisia palveluja heidän kotoutumispolullaan. Palveluihimme kuuluvat maahanmuuttajien alkukartoitukset, aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen koulutus, suomen ja ruotsin kielikoulutukset työssä oleville ja yrittäjinä toimiville maahanmuuttajille sekä kielitaidon arvioinnit esimerkiksi kansalaisuushakemuksia varten. Monet maahanmuuttajat osallistuvat yleisiin kielitutkintoihimme ja ammatillisiin työvoimakoulutuksiimme. Myös Työhönvalmennus on hyvä palvelu, joka auttaa maahanmuuttajia työllistymään.

Työpaikkasuomi ja Työpaikkaruotsi; työelämän kielikoulutusta ulkomaalaistaustaisille työntekijöille ja yrittäjille

Nyt meillä on mahdollisuus tarjota yrityksille ja työyhteisöille suomen ja ruotsin kielikoulutusta yhteishankintakoulutuksena. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana ovat työnantajan ja työntekijän tarpeet. Tavoitteena on parantaa osallistujan työssään tarvitsemaa kielitaitoa suomen tai ruotsin kielessä. Koulutukseen voidaan yhdistää myös ammatillista osaamista kartuttavia sisältöjä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työyhteisöissä ja yrityksissä työskentelevät maahanmuuttajat, joiden suomen/ ruotsin kielen taito ei vastaa työn ja ammatin kielitaitovaatimuksia. Kohderyhmänä ovat myös suomen/ ruotsin kielen taitoa yritystoiminnassaan tarvitsevat ulkomaalaistaustaiset yrittäjät.

Tavoitteena on parantaa työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia onnistua suomen/ ruotsin kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa sekä edistää heidän integroitumistaan työpaikkaansa ja Suomeen.

Koulutuksen kesto on yleensä vähintään 10 päivää eli 70 tuntia per osallistuja ja se toteutetaan esimerkiksi 2-4 tuntia kerrallaan. Kesto ja toteutustapa sovitaan yhdessä työnantajan ja osallistujan kanssa. Opiskelu tapahtuu pääasiassa työajalla.

Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajan tarpeisiin niin sisällöltään kuin toteutustavaltaan. Jokaiselle osallistujalle tehdään kielitaidon kartoitus ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus sisältää pääasiassa työntekoon, työtehtäviin, ammattiin ja/tai toimialaan liittyvän kielen opiskelua suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen kartuttamiseksi. Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus ovat olennainen osa koulutusta. Koulutuksen sisällössä ja suunnittelussa otetaan huomioon työpaikan aidot viestintämateriaalit ja -tilanteet.

Kouluttajillamme on pitkä kokemus ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kielikoulutuksesta.

Hinta: Koulutus on yhteishankintakoulutusta, jonka rahoittavat työnantaja ja TE-hallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus nykyisen henkilöstön kouluttamiseen on yrityksen koosta, liikevaihdosta ja henkilöstön määrästä riippuen 30 – 50 %. Kokonaishinnat, joista työnantaja maksaa 30-50%:

 

 

Ryhmän koko, hlöäKokonaishinta €/tunti
1-3120
4-9150
10 tai enemmän170

Lisätietoa antavat:
Terhi Mesikämmen
040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi

Anette Lågland
040 653 0303
anette.lagland@edu.vaasa.fi

Paikallisen TE-toimiston yritysneuvoja

Lisätietoa yhteishankintakoulutuksista löydät tästä

Lue lisää Case Länsirannikon eläinklinikka

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus

Toteutamme aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen lukutaito- vaiheen koulutusta. Koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa omalla äidinkielellään tai latinalaisilla aakkosilla. Koulutus on osa aikuisten perusopetusta. Koulutuksen kesto on 6,5 kuukautta.

Sisältö: suomen kieli, matematiikka, yhteiskunta- ja kulttuuritieto, tietotekniikka, ympäristö- ja luonnontieto, työelämätaidot ja opintojen ohjaus

Lisätietoa:
Terhi Mesikämmen
040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Vaasan kansalaisopisto Alman kautta. 

Alkukartoitus

Järjestämme maahanmuuttajien alkukartoituksia Pohjanmaan TE- toimiston toiminta-alueella (Vaasa, Kokkola, Pietarsaari, Närpiö, Kristiinankaupunki).
Alkukartoitukseen sisältyy haastattelu ja siinä selvitetään yleisiä kotoutumisen valmiuksia:
 • luku- ja kirjoitustaito 
 • suomen ja ruotsin kielen taito 
 • opiskelutaidot ja -valmiudet 
 • aikaisempi koulutus ja työkokemus 
 • erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet 
 • työllistymis- ja koulutustoiveet 
 • elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet 

Alkukartoitukseen haku tapahtuu TE-toimiston kautta.

Lisätietoa:
Terhi Mesikämmen
040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi

Suomen kielen osaamiskartoitus

Haluatko tietää suomen kielen taitosi tason? Tarvitsetko arvion kielitaidosta? Voimme tehdä sinulle kielitestin ja arvioida sinun suomen kielen taidon osaamisen tason.

Testissä selvitämme kanssasi esimerkiksi:

 

 • mikä on sinun suomen kielen taitosi
 • onko kielitaitosi riittävä ammattiin, jossa haluaisit työskennellä
 • onko kielitaitosi riittävä ammatillisiin opintoihin

Testissä on neljä osaa:

 • puhuminen
 • kuullun ymmärtäminen
 • luetun ymmärtäminen
 • kirjoittaminen

Testin jälkeen:

 • saat kirjallisen arvion kielitaidostasi
 • saat palautetta suomen kielen taidostasi
 • teemme yhdessä sinun kanssasi jatkosuunnitelman

Testi on maksullinen. Ota yhteyttä, niin arvioimme kauanko testi kohdallasi kestää ja mikä on sen hinta

Ota yhteyttä:
Terhi Mesikämmen
040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu pysyvästi Suomessa asuville oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Koulutuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajan kotoutumista. Koulutuksen sisältö:

 • kieliopintoja (suomi tai ruotsi) 
 • työelämätaidot 
 • yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus 
 • opintojen ohjaus ja urasuunnittelu 
 • työelämäjakso 
Koulutuksen kesto on noin 10 kuukautta riippuen opiskelijan tarpeesta. Opetuskieli on suomi tai ruotsi.

Lisätietoa:
Terhi Mesikämmen
040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi

Koulutukseen haku tapahtuu TE-toimiston kautta.