Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Korttikoulutukset

Jännitetyöt enintään
1 kv laitteistoissa

Standardin SFS 6002 kohdan 6.3 Jännitetyö kansallisessa lisävaatimuksessa edellytetään, että jännitetyötä tehtäessä on noudatettava EN-standardin vaatimusten lisäksi Suomessa käytössä olevia vaatimuksia. Tämä toteutuu helpoimmin noudattamalla sähkötyöturvallisuusstandardia.

 

Pienjännitelaitteistossa töitä saa tehdä vain alan ammattihenkilö, jolla on erikoiskoulutus jännitetyöhön. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille annetaan Jännitetyökortti. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Järjestämme koulutuksen sopimuksen mukaan myös henkilöstökoulutuksena.