Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Korttikoulutukset

Ensiavun Peruskurssi / EA1 ®

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA1-todistus on voimassa kolme vuotta ja se on on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Sisältö

– Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

– Hätäensiavun perusteet

• Tajuttomalle annettava ensiapu

• Peruselvytys

• Vierasesine hengitysteissä

• Verenkierron häiriötila (sokki)

– Haavat

– Tavallisimmat sairauskohtaukset

– Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat

– Nivelvammat ja murtumat

– Myrkytykset