Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Korttikoulutukset

Kurs I första hjälpen / FHJ1

Den som avlagt kursen behärskar grunderna i att ge första hjälpen i enlighet med kursinnehållet. FHJ1-intyget är i kraft i tre år och gäller i alla europeiska länder. Våra första hjälpen –kurser följer FRK:s anvisningar och våra utbildare har genomgått FRK:s utbildning i första hjälpen- och hälsokunskap (UFH-utbildning).