Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Maahanmuuttaja­palvelut

Työpaikkasuomi ja Työpaikkaruotsi; työelämän kielikoulutusta ulkomaalaistaustaisille työntekijöille ja yrittäjille

Nyt meillä on mahdollisuus tarjota yrityksille ja työyhteisöille suomen ja ruotsin kielikoulutusta yhteishankintakoulutuksena. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana ovat työnantajan ja työntekijän tarpeet. Tavoitteena on parantaa osallistujan työssään tarvitsemaa kielitaitoa suomen tai ruotsin kielessä. Koulutukseen voidaan yhdistää myös ammatillista osaamista kartuttavia sisältöjä.

Lisätietoa:
Terhi Mesikämmen
040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi

Lisätietoa:
Anette Lågland
040 653 0303
anette.lagland@edu.vaasa.fi

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus

Toteutamme aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen lukutaito- vaiheen koulutusta. Koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa omalla äidinkielellään tai latinalaisilla aakkosilla. Koulutus on osa aikuisten perusopetusta. Koulutuksen kesto on 6,5 kuukautta.

Sisältö: suomen kieli, matematiikka, yhteiskunta- ja kulttuuritieto, tietotekniikka, ympäristö- ja luonnontieto, työelämätaidot ja opintojen ohjaus

Lisätietoa:
Terhi Mesikämmen
040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Vaasan kansalaisopisto Alman kautta. 

Alkukartoitus

Järjestämme maahanmuuttajien alkukartoituksia Pohjanmaan TE- toimiston toiminta-alueella (Vaasa, Kokkola, Pietarsaari, Närpiö, Kristiinankaupunki).
Alkukartoitukseen sisältyy haastattelu ja siinä selvitetään yleisiä kotoutumisen valmiuksia:
 • luku- ja kirjoitustaito 
 • suomen ja ruotsin kielen taito 
 • opiskelutaidot ja -valmiudet 
 • aikaisempi koulutus ja työkokemus 
 • erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet 
 • työllistymis- ja koulutustoiveet 
 • elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet 

Alkukartoitukseen haku tapahtuu TE-toimiston kautta.

Lisätietoa:
Terhi Mesikämmen
040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu pysyvästi Suomessa asuville oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Koulutuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajan kotoutumista. Koulutuksen sisältö:

 • kieliopintoja (suomi tai ruotsi) 
 • työelämätaidot 
 • yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus 
 • opintojen ohjaus ja urasuunnittelu 
 • työelämäjakso 
Koulutuksen kesto on noin 10 kuukautta riippuen opiskelijan tarpeesta. Opetuskieli on suomi tai ruotsi.

Lisätietoa:
Terhi Mesikämmen
040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi

Koulutukseen haku tapahtuu TE-toimiston kautta.