Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Korttikoulutukset

Ensiapu­kurssi / EA2 ®

EA 2 -kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissakin sekä ehkäistä tapaturmia.

Koulutuksen tavoite

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja nimeää yhden tai useamman työntekijän ensiaputehtäviin sekä huolehtii heidän koulutuksestaan ja varusteistaan. EA 2 -kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissakin sekä ehkäistä tapaturmia. EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin 

todistus on voimassa.


Koulutuksen kuvaus

Koulutus noudattaa SPR:n suosittamia koulutussisältöjä. Ensiapukurssilla voidaan painottaa myös tiettyjä asioita kohderyhmän mukaan. 

Mikäli EA-kurssi poikkeaa normaalista EA-kurssista, siitä tulee merkintä EA-todistuksen toiselle puolelle. EA 2 kurssitodistus on voimassa 

kolme vuotta ja se on pätevä kaikissa Euroopan maissa