Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Korttikoulutukset

Hygienia­osaamistesti

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti.

Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän

  • työskentelee elintarvikehuoneistossa ja
  • käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Hygieniaosaamistesti suoritetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.
Lisätietoja hygieniaosaamistestistä löytyy Hygieniapassi – Ruokavirasto

 

Järjestämme sopimuksen mukaan myös testiin valmentavaa koulutusta.