Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Korttikoulutukset

AVEKKI 1 Koulutus- ja toiminta­tapamalli väkivalta­tilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan

AVEKKI-toimintatapamallin tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille.

Koulutuksen sisältö:
Turvallisuus ja vuorovaikutus

Ennaltaehkäisy ja ennakointi

Työntekijän ammatilliset valmiudet

Työpaikan uhka- ja väkivaltatilanteiden arviointi

Turvallinen hallinta

Jatkotoimenpiteet ja jälkiselvittely

Toiminnan arviointi ja siitä oppiminen