Öka din kompetens med oss
Föregångare inom integrations­utbildning
Nyckeln till konkurrenskraft

Integrationsutbildning

Integrationsutbildning

Integrationsutbildning är riktad till invandrare som har passerat läropliktsåldern och är stadigvarande bosatta i Finland. Målet med utbildningen är att främja integrationen för invandrare. Utbildningen innehåller

 • språkstudier (finska eller svenska)
 • arbetslivsfärdigheter
 • färdigheter i samhällsliv och kultur
 • studiehandledning och karriärvägledning
 • arbetslivsperiod
Utbildningen varar cirka 10 månader beroende på studerandens behov.
Undervisningsspråket är finska eller svenska.

Tilläggsuppgifter:
Terhi Mesikämmen
tel. 040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi

Ansökning till utbildningen sker via TE-byrån.

Inledande kartläggning

Vi ordnar inledande kartläggning för invandrare som är kunder vid TE-byrån i Österbotten (Vasa, Kristinestad, Närpes, Jakobstad, Karleby).

I den inledande kartläggningen ingår en intervju och utredning av faktorer som kan påverka integrationen:

 • läs- och skrivfärdigheter
 • kunskaper i finska och svenska
 • studiefärdigheter och -förutsättningar
 • tidigare utbildning och arbetserfarenhet
 • kompetens som hänför sig till speciella färdigheter samt andra starka sidor
 • sysselsättnings- och utbildningsönskemål
 • livssituationen och det behov av tjänster som denna medför

Ansökningen till den inledande kartläggningen görs via TE-byrån.

Tilläggsuppgifter:

Terhi Mesikämmen,
tel. 040 525 3081