LEAN

Lean – toiminnan kehittämisen perusteet

Kohderyhmä: Kaikki Lean-filosofiasta ja menetelmistä kiinnostuneet

Tavoite: Tutustuttaa Lean-filosofiaan ja yleisimpiin Lean-menetelmiin ja saavutettavissa oleviin hyötyihin.

Sisältö: Mitä Lean-filosofia on? Hiukan historiaa ja Lean-toteutusten onnistumisen edellytyksiä. Lean-menetelmiin tutustuminen; hukan eliminointi tehtävä, jatkuvan parantamisen taulun käyttöönottoharjoitus ja 5S-menetelmän vaiheisiin perehtyminen esimerkkiharjoituksen avulla.

Kesto: Räätälöitynä tilaajalle esim 9 h:
– Henkilöstön 1. päivä (4 h) Lean-filosofiaa ja valitut harjoitukset Vamia Lean Centerissä
– Henkilöstön 2. päivä (4 h) Lean-kehittämisen käynnistys työpaikalla
– Syntyneen tiedon siirto johdolle 1 h.

Hinta: Pyydä tarjous

Paikka: Vamia Lean Center, Sepänkyläntie 16, Vaasa

Yhdyshenkilö: Jukka-Pekka Suoraniemi, 040 727 8898, jukka-pekka.suoraniemi@vamia.fi

Yrityksen Lean-kehittämisen kartoitus

Kohderyhmä: Yritysten tai organisaatioiden johto ja esimiehet

Tavoite: Selvittää organisaation nykytila ja kehittämismahdollisuudet sekä johdon Lean-osaamisen tila yhdessä johdon kanssa.

Esimerkkisisältöjä ja -kestot:
– Lean-filosofiaa, nykytilan ja kehittämismahdollisuuksien kartoittaminen 2-3 h
– Henkilöstön Lean-koulutuksen sisältösuunnittelu johdon kanssa 1 h
– Sisältö ja laajuus räätälöidään tarpeiden mukaan

Hinta: Pyydä tarjous

Paikka: Yrityksen tilat tai Vamia Lean Center, Sepänkyläntie 16, Vaasa

Yhdyshenkilö: Jukka-Pekka Suoraniemi, 040 727 8898, jukka-pekka.suoraniemi@vamia.fi

Johdon Lean-koulutus

Kohderyhmä: Yritysten tai organisaatioiden johto ja esimiehet

Tavoite: Johdon Lean-osaamisen lisääminen niin, että se pystyy tukemaan ja ohjaamaan henkilöstöä Lean-kehittämisessä.

Sisältö: Lean-johtamisen erityispiirteitä, niiden vaikutuksia ja käytäntöön vientiä

Kesto: Räätälöitynä tilaajalle 2-5 h sisällöstä riippuen

Hinta: Pyydä tarjous

Paikka: Vamia Lean Center, Sepänkyläntie 16, Vaasa

Yhdyshenkilö: Jukka-Pekka Suoraniemi, 040 727 8898, jukka-pekka.suoraniemi@vamia.fi

Lean-menetelmiä käytäntöön

Kohderyhmä: Jatkokoulutus kaikille Lean-filosofiaan jo tutustuneille, jotka haluavat perehtyä yleisimpiin Lean-menetelmiin käytännönharjoitusten kautta. Koulutus sisältää Lean-filosofian käsittelyä vain menetelmien edellyttämällä tasolla ja oletuksena on, että koulutukseen tulevalla on perustietoa Lean-filosofiasta.

Tavoite: Lean-menetelmien käyttöönoton helpottaminen harjoitusympäristössä tehtyjen kokeilujen kautta. Huomioithan, että henkilöstön kestävä sitoutuminen menetelmiin edellyttää heiltä Lean-filosofian ymmärrystä.

Sisältö: Hukan, jatkuvan parantamisen ja 5S:n käyttöönottoa helpottavia harjoituksia.

Kesto: Räätälöitynä tilaajalle 4-8 h sisällöstä riippuen

Hinta: Pyydä tarjous

Paikka: Vamia Lean Center, Sepänkyläntie 16, Vaasa

Yhdyshenkilö: Jukka-Pekka Suoraniemi, 040 727 8898, jukka-pekka.suoraniemi@vamia.fi

Parempaa informaatiota Leanin avulla – Bättre information med Lean

Kohderyhmä: Yritysten ja organisaatioiden johto ja esimiehet

Tavoite: Antaa tietoa miten Lean-menetelmän avulla voi vähentää työyhteisön tiedonkulkuun liittyvää hukkaa ja tehostaa informaatiovirtoja projektina.

Sisältö: Menetelmän ja saatujen tulosten esittely. Käyttämämme menetelmä on standardoitu Viiden askelman –prosessimalli, jonka toimivuuden olemme testanneet kotimaisten pilottiasiakkaiden kanssa.

Kesto: 3 h

Hinta: Pyydä tarjous

Jatkomahdollisuus: Voit tilata kehittämisprojektin työyhteisönne tietovirtojen kehittämiseksi. Sisältö räätälöidään työpaikkanne tarpeiden mukaisesti.

Paikka: Vamia Lean Center, Sepänkyläntie 16, Vaasa

Yhdyshenkilö: Jukka-Pekka Suoraniemi, 040 727 8898, jukka-pekka.suoraniemi@vamia.fi

Tyky-tutustuminen Vamia Lean Centeriin Lean-ajatuksia herättävien pelien parissa

Kohderyhmä: Yritysten ja organisaatioiden henkilöstötiimit

Tavoite: Herättää ajattelemaan Lean-filosofian mahdollisuuksia työyhteisössä

Sisältö: Tutustuminen Vamia Lean Centerin tiloihin ja Lean-pelien pelaaminen

Kesto: Räätälöitynä tilaajalle esim. 1-4 h sisällöstä riippuen

Hinta: Pyydä tarjous

Paikka: Vamia Lean Center, Sepänkyläntie 16, Vaasa

Yhdyshenkilö: Jukka-Pekka Suoraniemi, 040 727 8898, jukka-pekka.suoraniemi@vamia.fi