Allmänna språkexamina

Allmänna språkexamina (YKI-examen) är en nationell examen som är avsedd för vuxna. Vem som helst kan delta i den oberoende av var och hur man har anskaffat sina språkkunskaper. EduVamia ordnar tentamenstillfällen både på mellannivå och högsta nivå i finska, svenska och engelska. Examensavgiften för högsta nivån är 200 euro och för mellannivån 176 euro.

 

Anmälan

Anmälan till alla språkexamina görs via Opintopolku.

Anmälan öppnas i Opintopolku då anmälningstiden börjar.

Anmäl dig på följande sätt:

 1. öppna yki.opintopolku
 2. välj examensspråk
 3. välj examensnivå
 4. välj ort (Vaasa)
 5. välj läroanstalt (EduVamia)
 6. Fyll i anmälningsuppgifter

E-postadressen är obligatorisk. Räkningen skickas till din e-post.

När du har fyllt i anmälningsuppgifterna, är platsen bokad i 30 minuter. Efter det måste du identifiera dig. Identifieringen sker med nätbankskoder, med mobil ID eller via en indentifieringslänk som du får till din e-post. Genom att identifiera dig bekräftar du din examensplats.

Betalning av examensavgiften

Efter anmälan får du en betalningslänk till din e-post. Om du har betalat examensavgiften inom betalningstiden, bekräftas din examensplats. Efter det får du inbjudan och anvisningar för deltagandet.

Anmälan är bindande genast examensavgiften är betald. Om du inte betalar examensavgiften, förlorar du automatiskt din examensplats.

Att styrka identitet vid Allmänna språkexamina

Examensdeltagare bör bevisa sin identitet med ett identitetsbevis som är försett med foto. Identitetsbeviset måste vara i kraft på examensdagen. Som identitetshandling godkänns:

 • pass
 • identitetsbevis (fotoförsett identitetsbevis beviljat av den behöriga myndigheten i en EU- medlemsstat)
 • främlingspass
 • resedokument för flykting
 • försvarsmaktens chip- och fotoförsedda personkort

OBS! Körkort eller uppehållstillståndskort gäller inte som officiella identitetsbevis.

Tilläggsuppgifter

Anette Lågland, 040 653 0303, yki.eduvamia@edu.vaasa.fi

Juho Hernesaho, 040 168 5426, yki.eduvamia@edu.vaasa.fi

Jaa