Öka din kompetens med oss
Föregångare inom integrations­utbildning
Nyckeln till konkurrenskraft

Coachning och kartläggning

Kartläggning av kompetens och yrkesskicklighet för arbetssökande

Kartläggning av kompetens och yrkesskicklighet ger dig information till stöd för beslutsfattandet, när du funderar på dina möjligheter att få jobb, om du behöver söka till utbildningen eller byta yrke. Handledaren hjälper dig att göra upp en plan och ta följande steg framåt på din yrkesbana.


Kartläggningen tar 7-14 timmar i anspråk och den genomförs under flera dagar.