Kotoutumista 30 vuotta: haastattelussa konkarikouluttaja Carina Skjäl

Vaasassa juhlitaan tänä vuonna kokonaista kolmeakymmentä vuotta kotopolulla! Muistellaan siis kotoutumiskoulutuksen eri vaiheita, aloittaen 90-luvulta.

Carina Skjäl aloitti opettajana Vakkissa (Vaasan aikuiskoulutuskeskus) helmikuussa 1990. Siihen aikaan järjestettiin vain yhdenlaisia 6 kuukauden mittaisia suomen kielen koulutuksia. Samassa ryhmässä saattoi siis opiskella sekä luku- ja kirjoitustaidoton että yliopistosta valmistunut opiskelija. Näiden kuluneiden 30 vuoden aikana koulutuspolku on kehittynyt huimasti. Nykyisin luku-ja kirjoitustaitoa opiskellaan siihen tarkoitetuilla kursseilla. Vamiassa järjestetään Valma-koulutusta ja oppimisvalmiuksia tukevia opintoja ammatillista tutkintoa suorittaville. Suomi toisena kielenä on nykyisin oma oppiaineensa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille ja jo ennen koulutukseen tuloa opiskelijoiden lähtötasoa ja osaamista kartoitetaan ja testataan.

”Parasta on, kun saa tavata ihmisiä maailman joka kolkasta”

Mikä sitten on mielenkiintoisina tässä työssä? Parasta on, kun saa tavata ihmisiä maailman joka kolkasta, sanoo Carina. Lisäksi on hienoa opiskelijoiden kautta oppia maailmasta ja elää mukana prosessissa, jossa kielitaito karttuu. Carina käyttää monenlaista opetusmateriaalia: oppikirjoja, videoita, pelejä, leikkejä, musiikkia, keskusteluja ja autenttista ajankohtaista materiaalia kuten todellisia keskusteluja vaikkapa työssäoppimispaikoilla, lehtiä ja elokuvia. Pitkä kokemus kielen opettamisesta on vahva tuki ja suuri hyöty myös Carinan nykyisessä työnkuvassa, johon kuuluu muidenkin aineiden opettamista Vamian maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Kielitietoinen näkökulma opetukseen on olennainen osa myös ainesisältöjen opetuksessa.  Carina kertoo huomioivansa kielen oppimisen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetuksessa aina.

”Monet opiskelijat oppivat enemmän tekemisen kautta kuin koulunpenkillä.”

Haasteitakin tästä työstä löytyy. Näistä Carina mainitsee esimerkiksi sen, että opiskelijoilta täytyy vaatia kielen oppimista. Vaikka opiskelijat ovatkin pääasiassa aikuisia, ei tämä työ ole pelkkää koulutusta vaan myös kasvatusta. Se on välillä haastavaa. Lisäksi monet opiskelijat oppivat enemmän tekemisen kautta kuin koulunpenkillä. Työelämässä taas pelkkä tekeminen ei riitä, koska pitää myös ymmärtää ohjeita ja osata lukea tiedotteita ja muuta informaatiota. Varsin monessa ammatissa täytyy myös kirjoittaa esimerkiksi raportteja. Kulttuurierotkaan eivät aina ole ainoastaan mielenkiintoisia kohtaamisia, vaan vaativat myös ajoittain prosessointia.

30 vuoden ajalta on kertynyt useita hienoja muistoja. Carinalle on jäänyt ihan alkuvuosilta mieleen muisto, kun hän sai palautetta eräältä vanhemmalta opiskelijalta. Opiskelija oli miettinyt miksi ihmeessä hän joutui jättämään kotimaansa elämän loppupuolella. Hän halusi tulkin välityksellä kertoa Carinalle, että ehkäpä syy oli se, että hän näki omin silmin, miten ihmisiä kohdellaan tasapuolisesti. Kokemus oli opiskelijalle merkittävä.

Hauskoja sattumuksia on ollut paljon. Carina kertoo esimerkin opiskelijastaan, joka oli aloittamassa uraansa grillimyyjänä ja pyysi usein apua työelämässä vastaan tulleisiin tilanteisiin. Eräs kysymys kuului: Miksi asiakas pelkää ketsuppia? Tämä ketsuppipelko selvisi asiakkaan toiveeksi saada ruokansa mausteeksi pelkkää ketsuppia.

”Ymmärrys kielitaidon kertymisestä on lisääntynyt ja näkemys laajentunut. Selkokieli ja kielitietoinen opetus ovat kehittäneet opetusta, kuten myös eurooppalainen taitotasoasteikko arviointia.”

Carinankin mielestä opettajan työ on vuosien varrella muuttunut aika lailla. Hallinnolliset työt ja dokumentointi ovat lisääntyneet valtavasti. Välillä tämä jopa tuntuu turhauttavalta. Toki muutoksilla pyritään yhtenäistämään käytänteitä. ”Ymmärrys kielitaidon kertymisestä on lisääntynyt ja näkemys laajentunut. Selkokieli ja kielitietoinen opetus ovat kehittäneet opetusta, kuten myös eurooppalainen taitotasoasteikko arviointia.” Myös ymmärrys siitä, miten kielitaidon kertyminen on kytkeytynyt muuhun tietämiseen ja osaamiseen, oppimisvalmiuksiin sekä yksilöllisiin oppimistapoihin on lisääntynyt. Nykyään on myös valmista S2-opetusmateriaalia ja hyviä oppikirjoja.

”Haluan myös välittää suomalaisen yhteiskunnan arvoja, joista tärkeimpiä ovat luottamus ja demokratia.”

Carina sanoo, että kotouttaminen on hänen tärkein tehtävänsä, jos ajattelemme maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Kielten opettajana tärkeintä on kielitaidon kartuttaminen, jotta opiskelija pystyy jatkamaan eteenpäin, kuten ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. Toisinaan tehtävänä on oppimisen esteiden purkaminen. Carina haluaa myös välittää suomalaisen yhteiskunnan arvoja, joista tärkeimpiä ovat luottamus ja demokratia.

Jaa

Lue myös

Iloa ja imua työhön ABB Smart Powerilla

ABB:n Smart Power -liiketoimintalinjan tehtaalla Vaasassa valmistetaan kytkimiä energian tuotannon ja teollisuuden sähkönsyötön järjestelmiin. Yksikössä on käynnissä työhyvinvoinnin kehittämishanke, johon sisältyi mm. koko päivän mittainen Työhyvinvointikorttikoulutus.   – Osallistuimme varsinaiseen Työhyvinvointikorttikoulutukseen pienemmällä ryhmällä, joka oli läpileikkaus yksikkömme henkilöstöstä. Koulutuksesta saadun palautteen perusteella päätimme tarjota koko henkilöstölle

Lue lisää

Tulossa pian! Työhönvalmennus

Työhönvalmennus -tukea ja tsemppiä työllistymiseen!   Miten tuot parhaiten esille osaamistasi ja vahvuuksiasi? Millaista tukea tarvitsisit työnhakijana? Työhönvalmennus –palvelussa saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea, ja suunnittelet yhdessä ohjaajan kanssa juuri sinun tarpeitasi vastaavan sisällön. Omasta tilanteestasi riippuen voit saada tukea esim. työnhakuun, työkokeiluun, koulutukseen tai

Lue lisää

Uudet Oy EduVamia Ab:n kotisivut julkaistu!

Tervetuloa uusille Oy EduVamia Ab:n kotisivuille! Uudet kotisivumme julkaistiin 22.12.2020. Uusien sivustojen tavoitteena on helpottaa kävijöitä löytämään oikeat tiedot helposti ja nopeasti. Otamme mielellämme vastaan kommentteja sivustojen sisällöstä ja toimivuudesta. Palautetta pääset antamaan tästä.

Lue lisää