Intensiivipolku koronahaasteiden edessä

EduVamiassa on tänä syksynä järjestetty kotoutumiskoulutusta uudella konseptilla. Kyseessä on pilottikokeilu, jonka kulkee nimellä Intensiivipolku työelämään. Tähän uudenlaiseen kurssikokonaisuuteen on entisestään lisätty kotoutumiskoulutuksen työelämälähtöisyyttä. Työssäoppimisjaksoa on pidennetty ja sen merkitystä painotettu.

Kurssin kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hakijoita kurssille oli paljon, ja lopulta valittiin tiivis porukka. Kurssin alkaessa kielitaidon taso oli hyvin vaihteleva; osa opiskelijoista osasi jo varsin sujuvasti suomea, kun taas toiset olivat kielenopiskelun ensimetreillä.

Vauhdikkaan alun jälkeen opiskelijoiden oli tarkoitus siirtyä työssäoppimisjaksolle, mutta kuinkas sitten kävikään… Koronaepidemia riistäytyi Vaasassa käsistä, ja etätyömääräykset sekä kokoontumisrajoitukset hankaloittivat harjoittelupaikkojen saamista. Osa harjoittelupaikoista joutui perumaan jo luvatun paikan tai siirtämään ajanjaksoa eteenpäin. Opiskelijat etsivät kuitenkin uutterasti uusia paikkoja eivätkä luovuttaneet, vaikka hetkittäin tuntuikin jo melko mahdottomalta!

Työssäoppimisjakson tarkoituksena on, että opiskelija paitsi tutustuu työelämään ja suomalaiseen työkulttuuriin ja saa siten tuntumaa työskentelystä suomalaisessa työyhteisössä, myös oppii käytännön suomen kieltä ja saa oman alansa sanastoa, sekä pääsee harjoittelemaan kielen käyttöä erilaisissa työelämän tilanteissa. Kun moni työyhteisö on koronaepidemiasta johtuen siirtynyt joko kokonaan tai osittain etätöihin, on selvää, että kaikki nämä hienot tavoitteet eivät työssäoppimisjaksolla olisi voineet toteutua. Intensiivipolkulaisten kohdalla meidän täytyikin miettiä, millainen työssäoppimisjakso tässä tilanteessa tukisi parhaiten kutakin opiskelijaa.

Onneksi moni sai kuin saikin hyvän, oman alansa paikan! Löysimme uusia yhteistyökumppaneita niin sähkötekniikan kuin ohjelmoinninkin alalta, ja osa opiskelijoista sai koottua itselleen monipuolisen oman alan työharjoittelukattauksen useammasta työpaikasta. Jollekin taas ratkaisu löytyi ammatillisen koulutuksen parista.

Löysimme uusia yhteistyökumppaneita ja osa opiskelijoista sai koottua itselleen monipuolisen kattauksen useammasta työpaikasta.

EduVamia tekee tiivistä yhteistyötä ammattioppilaitos Vamian kanssa. Oman alan ammattikoulutukseen tutustumalla voidaan taata alan sanaston kehittyminen ja tarjota tilaisuuksia harjoitella kieltä tilanteissa, joita myös työelämässä kohtaa. Näkemys alan kentästä laajenee ja myös korkeasti koulutettu opiskelija voi saada arvokasta tuntumaa alansa käytännön työtehtäviin. Olemme iloisia siitä, että meillä on näin ”suorat linjat” ammatillisiin koulutuksiin.

Iloisia olemme myös siitä, että olemme joustavasti pystyneet jatkamaan osaa työssäoppimisjaksoista ensi vuodenkin puolelle. Etäopiskelu ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat myös avanneet ja laajentaneet opiskelun toteuttamistapoja, joten on tästä erikoisesta vuodesta seurannut myös oppimista ja innovointia! Vuodenvaihteessa suuri osa Intensiivipolun opiskelijoista palaa työssäoppimisjaksolta vielä muutamaksi viikoksi opiskelemaan. Kun vuosi vaihtuu, katsomme alkavaa vuotta entistä sinnikkäämmin silmiin.

Jaa

Lue myös

Iloa ja imua työhön ABB Smart Powerilla

ABB:n Smart Power -liiketoimintalinjan tehtaalla Vaasassa valmistetaan kytkimiä energian tuotannon ja teollisuuden sähkönsyötön järjestelmiin. Yksikössä on käynnissä työhyvinvoinnin kehittämishanke, johon sisältyi mm. koko päivän mittainen Työhyvinvointikorttikoulutus.   – Osallistuimme varsinaiseen Työhyvinvointikorttikoulutukseen pienemmällä ryhmällä, joka oli läpileikkaus yksikkömme henkilöstöstä. Koulutuksesta saadun palautteen perusteella päätimme tarjota koko henkilöstölle

Lue lisää

Tulossa pian! Työhönvalmennus

Työhönvalmennus -tukea ja tsemppiä työllistymiseen!   Miten tuot parhaiten esille osaamistasi ja vahvuuksiasi? Millaista tukea tarvitsisit työnhakijana? Työhönvalmennus –palvelussa saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea, ja suunnittelet yhdessä ohjaajan kanssa juuri sinun tarpeitasi vastaavan sisällön. Omasta tilanteestasi riippuen voit saada tukea esim. työnhakuun, työkokeiluun, koulutukseen tai

Lue lisää

Uudet Oy EduVamia Ab:n kotisivut julkaistu!

Tervetuloa uusille Oy EduVamia Ab:n kotisivuille! Uudet kotisivumme julkaistiin 22.12.2020. Uusien sivustojen tavoitteena on helpottaa kävijöitä löytämään oikeat tiedot helposti ja nopeasti. Otamme mielellämme vastaan kommentteja sivustojen sisällöstä ja toimivuudesta. Palautetta pääset antamaan tästä.

Lue lisää