Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Henkilöstökoulutukset

Tunne esimiehen työsuojelu­vastuut

Esimiehen on tiedettävä työsuojelutehtävänsä ja -vastuunsa ja hänellä on tärkeä rooli arkipäivän työsuojelutyössä. Koulutuksessa perehdytään mm. työsuojelun tavoitteisiin ja yhteistoimintaan, esimiehen työsuojeluvastuisiin, lisätään työsuojelutietoisuuta ja tuodaan esille esimerkkejä hyvistä käytännöistä.