Artikel

Allmänna språkexamina

Allmänna språkexamina (YKI-examen) är en nationell examen som är avsedd för vuxna. Vem som helst kan delta i den oberoende av var och hur man har anskaffat sina språkkunskaper. EduVamia ordnar tentamenstillfällen både på mellannivå och högsta nivå i finska, svenska och engelska. Examensavgiften för

Lue lisää