Tekniset alat

KNX-PERUSTEET

KNX-standardi

Kaapelointi

Väylätekniikka

Yksilölliset osoitteet ja ryhmäosoitteet

Harjoitukset opetusympäristössä

OHJELMOITAVAT LOGIIKAT (SIEMENS/OMRON)

Ohjelmoitavan logiikan kokoaminen ja asentaminen (CPU, I/O-kortit yms.)

Ohjelmoitavan logiikan johdotus- ja kytkentätyöt

Ohjelman tekeminen ja siirtäminen logiikkaan, ohjelman testaus, parametrien lisäys/muuttaminen sekä vianetsintä

Väylätekniikka; ohjelmoitavaan logiikkaan liitettävien kenttälaitteiden ja antureiden asennus käytettävällä kenttäväylällä

ROBOTIIKKA

Automaattisen työympäristön turvallisuus

Robottien mekaniikka; rakenne ja toimintaperiaate

Robotin ohjausjärjestelmän toimintaperiaate

Ohjelmointi; ohjelmoinnin perusteet

Robotin käyttöönotto