Tekniset alat

KNX-PERUSTEET

 • KNX-standardi
 • Kaapelointi
 • Väylätekniikka
 • Yksilölliset osoitteet ja ryhmäosoitteet
 • Harjoitukset opetusympäristössä

OHJELMOITAVAT LOGIIKAT (SIEMENS/OMRON)

 • Ohjelmoitavan logiikan kokoaminen ja asentaminen (CPU, I/O-kortit yms.)
 • Ohjelmoitavan logiikan johdotus- ja kytkentätyöt
 • Ohjelman tekeminen ja siirtäminen logiikkaan, ohjelman testaus, parametrien lisäys/muuttaminen sekä vianetsintä
 • Väylätekniikka; ohjelmoitavaan logiikkaan liitettävien kenttälaitteiden ja antureiden asennus käytettävällä kenttäväylällä

ROBOTIIKKA

 

 • Automaattisen työympäristön turvallisuus
 • Robottien mekaniikka; rakenne ja toimintaperiaate
 • Robotin ohjausjärjestelmän toimintaperiaate
 • Ohjelmointi; ohjelmoinnin perusteet
 • Robotin käyttöönotto