MITEN PUHUA SELKOKIELTÄ?

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppi käyttämään helposti ymmärrettävää selkokieltä työssään.

Koulutuksessa tarkastellaan millaista selkokieli on, sekä harjoitellaan selkokielen käyttöä.

KOMMUNIKAATIOKATKOS VAI KULTTUURIERO?

Koulutuksen tavoitteena on auttaa työyhteisössä ymmärtämään kulttuuritaustasta johtuvia tapoja ajatella ja toimia sekä ehkäisemään kulttuurieroista johtuvia haastavia tilanteita.

Koulutukset räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan.

Lisätietoja:
Terhi Mesikämmen
040 525 3081
terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi