Kartläggning

Inledande kartläggning för invandrare

EduVamia ordnar inledande kartläggning för invandrare som är kunder vid TE-byrån i Österbotten (Vasa, Kristinestad, Närpes, Jakobstad, Karleby) fr.o.m. 1.1.2020.

I den inledande kartläggningen utreds invandrarens studie- och arbetshistoria, språkkunskaper samt andra faktorer som kan påverka integrationen.

Anmälningar via TE-byrån.

Läs mera om kartläggningen här!