Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Korttikoulutukset

Siltanosturin käyttäjäkoulutus

Koulutuksessa perehdytään mm. nostotöihin osallistuvien vastuisiin, häiriötilanteissa toimimiseen, yhteistyöhön muiden nostotöihin osallistuvien kanssa sekä parannetaan valmiuksia nosturin hallinnassa ja oikeassa ajotavassa.