Hyvinvointia osaamista kehittämällä
Maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija
Ketterä kumppani osaamisen uudistamisessa

Korttikoulutukset

Siltanosturin käyttäjä­koulutus

Koulutuksessa perehdytään mm. nostotöihin osallistuvien vastuisiin, häiriötilanteissa toimimiseen, yhteistyöhön muiden nostotöihin osallistuvien kanssa sekä parannetaan valmiuksia nosturin hallinnassa ja oikeassa ajotavassa.