Yhteistyössä CNC-Tekniikka Oy

Vaasalainen CNC-Tekniikka Oy panostaa henkilöstön koulutukseen 

Lean-ajat­te­luun pe­rus­tu­val­la kou­lu­tuk­sel­la haemme yhä kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa ja laa­duk­kaam­paa osaa­mis­ta, sanoo CNC –tekniikan toimitusjohtaja Miika Kosunen (kuvassa oikealla). Kuvassa myös yrityksen kehitysjohtaja Miguel Garcia Carme (vasemmalla) sekä Jukka Hakanen.

”Lean-ajattelu perustuu kahteen pääperiaatteeseen. Tavoitteena on materiaalien ja tuotteiden jatkuva virtaus ja organisaation kaikissa prosesseissa ajatellaan koko ajan asiakkaan saamaa lisäarvoa. Kaikki hukkatyö eli sellainen työ, joka ei tuota asiakasarvoa, pyritään karsimaan pois. Toinen pääperiaate on Jatka lukemista ”Yhteistyössä CNC-Tekniikka Oy”