Yhteistyössä CNC-Tekniikka Oy

Vaasalainen CNC-Tekniikka Oy panostaa henkilöstön koulutukseen 

Lean-ajat­te­luun pe­rus­tu­val­la kou­lu­tuk­sel­la haemme yhä kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa ja laa­duk­kaam­paa osaa­mis­ta, sanoo CNC –tekniikan toimitusjohtaja Miika Kosunen (kuvassa oikealla). Kuvassa myös yrityksen kehitysjohtaja Miguel Garcia Carme (vasemmalla) sekä Jukka Hakanen.

”Lean-ajattelu perustuu kahteen pääperiaatteeseen. Tavoitteena on materiaalien ja tuotteiden jatkuva virtaus ja organisaation kaikissa prosesseissa ajatellaan koko ajan asiakkaan saamaa lisäarvoa. Kaikki hukkatyö eli sellainen työ, joka ei tuota asiakasarvoa, pyritään karsimaan pois. Toinen pääperiaate on pyrkimys mahdollisimman oikeaan laatuun” kiteyttää kouluttaja Minna Kiviharju Vamian Sampo-kampuksella Vaasan Sepänkyläntiellä. Hän avaa Lean-ajattelun filosofiaa ja parikymmentä ohutlevytyökaluja valmistavaa metallimiestä kuuntelee häntä keskittyneesti. Kou­lu­tus­oh­jel­man ta­voit­tee­na on syventää toi­min­ta­mal­lin ymmärrystä CNC-Tekniikka Oy:n työn­te­ki­jöil­le ja mo­ni­puo­lis­taa hei­dän osaa­mis­taan.

”Lean-ajat­te­luun pe­rus­tu­val­la kou­lu­tuk­sel­la haemme yhä kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa ja laa­duk­kaam­paa osaa­mis­ta. Tu­lem­me kouluttamaan johtohenkilöiden lisäksi kaikki työntekijät, sillä on erittäin tärkeää, että koko henkilöstö sitoutuu ja osallistuu tämän toimintamallin jalkauttamiseen. Jotta Lean voi ylipäätänsä toimia, kaikkien täytyy olla motivoituneita ja valmiita kehittämään itseään. Oman systemaattisuuden kehittäminen asettaa meille kaikille suuren haasteen. Onneksi emme aloita nollasta, sillä jotkut osat Lean-ajattelusta ovat meille entuudestaan osittain tuttuja”, ker­too CNC-Tekniikka Oy:n toimitusjohtaja Miika Kosunen.

Lean on tuttu juttu myös EduVamialle, joka toteuttaa ammatillista täydennyskoulutusta yhteistyössä Vamian kanssa. Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja Vaasan ammattiopisto, jotka nykyään ovat osa Vamiaa, ryhtyivät tiettävästi ensimmäisinä julkishallinnon oppilaitoksina Suomessa kehittämään omaa toimintaansa ja omia prosessejaan Lean-menetelmien avulla vuonna 2013. Kehittämistyön yhtenä tuloksena Vaasassa otettiin viime vuonna käyttöön Vamia Lean Center, joka sijaitsee Sampo-kampuksella.

”EduVamia aloitti toimintansa viime vuonna ja ilokseni voin todeta, että ensimmäinen toimintavuosi oli hyvä ja asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutuksiimme. Toiminta oli ennakoitua laajempaa ja myös liikevaihto oli selkeästi ennakoitua suurempi. Koulutimme viime vuonna kaiken kaikkiaan 2197 opiskelijaa. Näistä kotoutumis- ja lukikoulutuksissa oli 630 ja ammatillisessa täydennyskoulutuksessa 1567 henkilöä. Teimme yhteistyötä noin kolmenkymmenen eri yrityksen ja julkishallinnon organisaation kanssa ja lisäksi meillä oli asiakkaana myös yksityisiä henkilöitä. Koulutustarjonta oli laaja, varhaiskasvatuksen ammatillisesta täydennyskoulutuksesta hitsausalan koulutukseen Intiassa” toteaa EduVamian toimitusjohtaja Pia Finne iloisena.

CNC-Tekniikka Oy:n kehitysjoh­ta­ja Miguel Garcia Carme ker­too, että yrityksessä ar­vos­te­taan EduVamiaa alu­eel­li­se­na kou­lut­ta­ja­na, mo­nia­lai­se­na osaa­ja­na sekä luon­nol­li­se­na yh­teis­työ­kump­pa­ni­na. Mah­dol­li­suus rää­tä­löi­dä asia­kas­koh­tai­nen kou­lu­tus­oh­jel­ma oli pai­na­va pe­rus­te kou­lut­ta­jan va­lin­taan. Garcia Carmenin mie­les­tä laadukas kou­lutus, jolla systematisoidaan yrityksen prosesseja on avainasemassa, kun yritys kasvaa. Lean-ajattelulla CNC-Tekniikka pyrkii vastaamaan yhä kiristyviin vaatimuksiin oikea-aikaisten ja -laatuisten toimitusten varmistamiseksi. Lopuksi Garcia Carme toteaa, että EduVamian lä­hel­lä ­olo tuo jous­ta­vuut­ta kou­lu­tus­oh­jel­man to­teut­ta­mi­seen.

Oy EduVakk Ab vaihtoi nimensä 28.8.2017 ja on jatkossa Oy EduVamia Ab.

Teksti: Hippi Hovi

Katso lisää: CNC-tekniikka

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s